Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi (UHMAD)    Yıl: 2017   Sayı: 10

Yüksel PİRGON
1- GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL FOBİ DÜZEYLERİ İLE PİYANO BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17370/UHMAD.2007.2.1
  Özet   Tam Metin
Serap YÜKRÜK, Sıtkı AKARSU
2- DEĞERLER EĞİTİMİ ETKİNLİK ŞARKILARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARININ İNCELENMESİ

Doi: 10.17370/UHMAD.2007.2.2
  Özet   Tam Metin
Elif Gökçe TUĞRUL
3- SCHOENBERG VE HINDEMITH’İN MÜZİKAL ANLAYIŞ VE KURAMLARININ İNCELENMESİ VE PİYANO ESERLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

Doi: 10.17370/UHMAD.2007.2.3
  Özet   Tam Metin
Eray CÖMERT
4- 20. YÜZYIL MÜZİK KAYNAKLARI BAĞLAMINDA ÂŞIK EMRAH'IN ŞİİRLERİYLE İCRA EDİLEN ESERLERE DAİR NOTLAR

Doi: 10.17370/UHMAD.2007.2.4
  Özet   Tam Metin