Yıl: 2017   Sayı: 11

Emre PINARBAŞI
1- XX. YÜZYIL TÜRK MÜZİĞİ SAZ İCRACILARININ TAKSİMLERİ KAPSAMINDA HÜZZÂM MAKAMINDAKİ PERDE VE ARALIK KULLANIMI ANLAYIŞI

Doi: 10.17370/UHMAD.2017.3.1
  Özet   Tam Metin
Uğur Cihat SAKARYA
2- KAYIP BİR İMPARATORLUĞUN MÜZİKAL HAZİNELERİ: AZTEK PERKÜSYON ÇALGILARI

Doi: 10.17370/UHMAD.2017.3.2
  Özet   Tam Metin
Gökhan YALÇIN
3- KANTEMİROĞLU EDVÂRI’NDA “HÜSEYNÎ KÜLLÎ KÜLLİYÂT-I MAKÂMÂT” ADLI SAZ ESERİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17370/UHMAD.2017.3.3
  Özet   Tam Metin