Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Müzikoloji  

Mihalis (Michael) KUYUCU
TÜRKİYE’NIN AVRUPA BIRLIĞI ÜLKELERI ILE OLAN İLIŞKISININ EUROVISION ŞARKI YARIŞMASINA YANSIMALARI ‘EVERYWAT THAT I CAN’ ÖRNEĞI
 
Giriş: Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesi yarım asrı aşan bir tartışma konusu olmuştur. 1960lardan beri gündeme gelen ilk olarak AT olan daha sonra AB olarak anılan dünyanın bu en önemli ve en büyük ekonomik ve sosyal birliğine girmek için uzun yıllar mücadele eden Türkiye, bu mücadelede değişik faaliyetlerde bulunmuştur. Türkiye’nin AB adaylığında siyasi süreçlerin yanı sıra önemli kültürel olaylar da etki etmiştir. Kapsam: Türkiye’nin AB giriş mücadelesinde oynadığı rol ile kültürel faktörlerin bu mücadeleye nasıl etki ettiği hakkında çok az yorum ve çalışma yapılmıştır. Bu faktörlerden en önemlisi Avrupa Yayın Birliği tarafından gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması adlı uluslararası yarışma olmuştur. Türkiye 28 yıllık bir uğraş sonucunda 2003 yılında kazandığı Eurovision zaferi sadece doğru zamanda doğru bir şarkının kullanılmasının doğal bir sonucu muydu yoksa Türkiye’nin Avrupa ile olan siyasi ilişkilerinin yansımalarının bir sonucu muydu? Amaç: Bu çalışma Türkiye’nin Eurovision Şarkı Yarışmasında ki performansı, Türkiye’nin AB’ye girişi ve Avrupa Birliği ülkeleri ile olan ilişkileri ışığında incelenmiştir. Yöntem: Çalışmada Eurovision Şarkı yarışması hakkında kavramsal ve tarihsel bir araştırma yapılmış ve yarışmanın AB ile olan ortak paydası incelenmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde Türkiye’nin Eurovision Şarkı Yarışmasında birincilik elde ettiği 2003 yılında ki bu başarısının öncesinde, Avrupa ülkeleri ile olan etkileşimi hakkında araştırma yapılmış ve bu yarışmada elde edilen birinciliğin birlik ülkeleri ile olan ilişkiler tarafından nasıl tetiklenebileceği konusunda değerlendirme yapılmıştır. Araştırma da Eurovision Şarkı yarışmasından bir yıl öncesinden yarışmanın yapıldığı aya kadar 2002 Mayıs – 2003 Mayıs dönemi boyunca Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkeleri ile olan ilişkisi basına yansıyan siyasi ve kültürel olaylar ışığında incelenmiştir. Sonuç: Çalışma sonucunda Türkiye’nin Eurovision Şarkı yarışmasında birinci olmasına zemin hazırlayan üç önemli siyasi ve kültürel faktör incelenmiştir. Yarışmada Türkiye’nin elde ettiği birinciliğin bu üç faktör tarafından tetiklendiği tezini savunan çalışma kazanılan birincilikten on beş yıl sonra 2018 yılındaki durumu ile kıyaslama yapılmıştır. Bu kıyaslama sonucunda günümüzde Türkiye ile AB arasında tarihinde olmadığı kadar bir gergin dönemin yaşandığı ve bunun sonucunda Türkiye’nin Avrupa’ya sırtını dönen bir ülke konumuna geldiği yargısı türetilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eurovision Şarkı Yarışması, Türkiye, Avrupa Birliği , Müzik, Müzik ve Siyaset.

Doi: 10.17370/UHMAD.2018.1.2

THE REFLECTIONS OF TURKEY’S RELATIONSHIP WITH EUROPEAN UNION COUNTRIES ON EUROVISION SONG CONTEST AND THE EXAMPLE SET BY ‘EVERYWAY THAT I CAN’
 
Introduction: Turkey’s entry into European Union has been a subject of debate for more than half a century. Battling for many many years to be introduced into this most important and largest economic and social union in the world which was first known as EC in the 60’s and later referred as EU, Turkey implemented various activities in this struggle. Turkey’s EU candidacy were impacted by both political processes as well as cultural events. Scope: There have been very few comments and studies about Turkey’s role in the campaign for entry into EU and how cultural factors impacted on this campaign. The most important of these factors was the European Song Contest organized by European Broadcasting Union. Pulled off in 2003 after 25 years of striving for success, was Turkey’s Eurovision victory a natural outcome for having the right song at the right time or was it a reflection of Turkey’s healthy political relationship with Europe? Objective: This study was reviewed in the light of relationship between Turkey and Eurovision Song Contest, Turkey’s efforts in entering EU and relationship between Turkey and EU countries. Method: A historical and conceptual research on Eurovision Song Contest was conducted and common ground of the contest with EU was reviewed in the study. A research was carried out in the application part of the study on Turkey’s interaction with European countries prior to her victory in the Eurovision Song Contest in 2003 and an assessment was made on how relationship with EU countries might have triggered Turkey’s victory in the song contest. News on political and cultural relations between Turkey and EU countries which had wide media coverage and were published in Hurriyat, recognized as the flagship of Turkish press, between May 2002 – May 2003, that is a year before the contest was held until a month prior to it, were reviewed in the survey. Conclusion: The political and cultural factors paving the way for Turkey to snatch the first place in the Eurovision Song Contest were reviewed at the conclusion of the study. Explained in the light of the findings obtained, these three factors were compared with Turkey’s position in 2019, fifteen years after the Eurovision victory. As a result of this comparison, a proposition was produced setting forth that Turkey and EU are going through a period more strained than ever before and as a consequence Turkey has turned her back to Europe.

Keywords: Eurovision Song Contest, Turkey, European Union, Music, Music and Politics.

Doi: 10.17370/UHMAD.2018.1.2

Tam Metin